Uraauurtavaa EKOGRID-teknologiaa merenpohjan kunnostukseen Helsingin Töölönlahden kunnostustutkimuksessa

Paikan päällä toteutettavan hankkeen ansiosta voi olla mahdollista tarjota kaupungeille eri puolilla maailman mallin siitä, kuinka järviä ja jokia rumentavat saasteet voidaan puhdistaa murto-osalla ruoppauksen vaatimista kustannuksista.

Helsingissä toimiva Eko Harden Technologies Oy ilmoittaa tänään, että sen uraauurtavaa EKOGRID™-teknologiaa aiotaan käyttää Helsingin kaupungin yksivuotisessa kunnostustutkimusohjelmassa, jonka tavoitteena on löytää ekologinen ja taloudellinen menetelmä merenpohjan saasteiden puhdistamiseen Töölönlahdesta.

Onnistuessaan tutkimusohjelma voisi tarjota kaupungeille ympäri maailman mallin siitä, kuinka haitallisia ja esteettisesti epämiellyttäviä saasteita voitaisiin puhdistaa järvistä ja joista alhaisin kustannuksin, niin että veronmaksajilta säästyisi jopa 30 miljoonaa euroa ruoppauskuluja.

”EKOGRID-teknologiaa käytetään jo tällä hetkellä pilaantuneilla maa-alueilla kymmenessä maassa, ja sen avulla pystytään kiihdyttämään haitallisten aineiden hajoamista maaperässä ja näin ollen kunnostamaan sitä ekologisesti”, Eko Harden Technologiesin CTO Erkki Lindberg toteaa. ”Töölönlahden tutkimuksen tarkoituksena on vahvistaa, että menetelmällä voidaan kunnostaa yhtä hyvin myös vesiympäristöjä, kuten meriä, järviä tai jokia.”

Eko Harden ei ole vielä kovin tunnettu suomalaisyritys, mutta sen maine kansainvälisenä ympäristökatastrofien pelastajana kasvaa nopeasti niin valtion virastojen kuin kuntien, maan kunnostajien ja energiayhtiöidenkin keskuudessa ympäri maailmaa.

Sähkökineettinen hapetusteknologia EKOGRID tuottaa saastuneelle alueelle heikon sähkökentän, joka kiihdyttää luonnon omaa ennallistumista. Se on todettu ekologiseksi, kestäväksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi puhdistaa ja kunnostaa ympäristöä jo kymmenessä maassa viidellä eri mantereella.

Nyt EKOGRID-teknologiaa käytetään merenpohjan kunnostukseen Töölönlahdella toteutettavassa tutkimuksessa, jossa pyritään varmistamaan sen kyky hajottaa sedimentistä haitallisia aineita, kuten öljyä ja PAH-yhdisteitä (polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä).

Lisäksi alustavat selvitykset ovat antaneet viitteitä siitä, että EKOGRID-teknologia saattaa vaikuttaa hillitsevästi rehevöitymistä ylläpitävään sisäiseen ravinnekuormitukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on todentaa, mitä vaikutuksia menetelmällä on erityisesti fosforin sisäiseen kiertoon.

Sähkökineettisen hapetusmenetelmä EKOGRIDin edut yhteiskunnalle ja ympäristölle ovat valtavat. Sen avulla voitaisiin säästää jopa 30 miljoonaa euroa niistä kustannuksista, joita merisedimenttien tilan parantamiseen käytetyt laajat ruoppaukset aiheuttavat, ja välttää ruoppauksiin liittyvät ympäristötuhot. Lisäksi voitaisiin välttää häiriöt, joita ruoppaus aiheuttaa Töölön vilkkaan kaupunkialueen asukkaille ja siellä vieraileville.

Hanke kestää vuoden. Töölönlahdelle ankkuroidaan tutkimuksen ajaksi kolme tutkimuslauttaa. Tutkimuksen tekeminen ei häiritse ympäristöä eikä edellytä suuria rakennelmia tai ruoppauksia. Hankkeen päätyttyä lautat ja laitteisto poistetaan lahdelta, ja Helsingin kaupunki seuraa EKOGRIDin pitkän aikavälin vaikutuksia.

”Jos tämä kokeilu onnistuu, menetelmällä voisi olla suuri potentiaali myös muualla”, Suomen ympäristökeskuksen Kirsten Jørgensen lisää.

Tutkimus toteutetaan kahden eri hankkeen yhteistyönä, ja siihen osallistuvat Helsingin kaupunki, Suomen ympäristökeskus, Eko Harden Technologies Oy ja Lamor Corporation Ab. Hankkeet saavat rahoitusta Tekesiltä, EU:n H2020-ohjelmalta, Eko Harden Technologies Oy:ltä ja Lamor Corporation Ab:lta sekä tukea laiturivalmistaja Lip-Lap Laituri Oy:ltä. Tutkimushanke on myös Elävä Itämeri säätiön (BSAG) ja Itämerihaasteen sitoumushanke.

EKOGRID osallistuu Lontoossa järjestettäville Contamination Expo-messuille 27-28 syyskuuta 2017 – Sovi tapaaminen etukäteen!

Eko Harden Technologies

Eko Harden Technologiesin tavoitteena on olla yksi maailman johtavista greentech- ja cleantech-teknologian tuottajista ja palveluntarjoajista valtioille, Yhdistyneiden Kansakuntien elimille, kunnille sekä teollisuus- ja energiayhtiöille. Sen patentoitu EKOGRID-teknologia tukee globaalia vaurastumista ja terveyden edistämistä kestävällä tavalla poistamalla kemiallisia saasteita sekä maasta että vedestä ”in situ”, paikan päällä, mikä parantaa biopuhdistusta. Lisätietoja: https://www.ekogrid.fi/